Open Trade Gate Sweden DS 2003:48

Published Updated

Download:

en utredning om möjligheten att i Sverige etablera en kontaktfunktion, vars främsta uppgift skall vara att stödja u-länderna i deras ansträngningar att övervinna administrativa och byråkratiska handelshinder, som de möter vid sin export till Sverige och EU.